POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. DANE OSOBOWE

WSTĘP

Laboratoires Expanscience Polska przywiązuje ogromną wagę do uczciwości i przejrzystości. Jesteśmy zobowiązani do budowania silnych i trwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas szczególnie istotna. W związku z powyższym w niniejszej Polityce Prywatności pragniemy Państwu przekazać informacje o sposobie zbierania i przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Laboratoires Expanscience Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-871), przy ulicy Żelaznej 67 lokal 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317804, REGON: 141657759, NIP: 5272590053, o kapitale zakładowym: 2 000 000,00 złotych.

Jakie informacje i w jakim celu są zbierane?

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z rejestracją i obsługą konta w serwisie sklepcavailles.pl oraz w związku ze złożonym przez Panią/Pana zamówieniem i jego realizacją, na warunkach określonych w „Regulaminie sklepu internetowego sklepcavailles.pl”. Informacje są przez nas również gromadzone w celu poprawy jakości naszych usług: poprzez zrozumienie Państwa zainteresowań, zarządzaniem kontem online, weryfikację poprawności rejestracji do naszych usług, przetwarzaniem płatności, zapewniając, aby nasz system działał w jak najbardziej skuteczny sposób, chroniąc Państwa przed potencjalnymi transakcjami oszukańczymi.

Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w ramach przesyłania informacji handlowej (Newslettera), jedynie za Państwa uprzednią zgodą. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane, z zastrzeżeniem sytuacji, gdzie wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Profilowanie

Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy Państwa, że stosujemy zautomatyzowaną formę przetwarzania danych na potrzeby lepszego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb, tj. w celu odpowiedzi na Państwa prośby, wysyłania wiadomości zawierających informacje na temat naszych produktów, naszych marek czy naszych inicjatyw, które mogą wzbudzić Państwa zainteresowanie.

Przetworzone w ten sposób dane będą miały wpływ na treść przesyłanych do Państwa informacji handlowych uwzględniających Państwa preferencje, o ile uprzednio wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

W jaki sposób możecie mieć Państwo dostęp do swoich danych osobowych?

Zawsze można skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną lub telefon (patrz Kontakt), aby dowiedzieć się, jakie Państwa dane posiadamy. Przysługuje Państwu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Jeśli Państwo zidentyfikujecie ewentualne błędy w danych lub jeśli okażą się one niepełne lub błędne, po udzieleniu nam takiej informacji, dane mogą zostać poprawione lub uzupełnione. W przypadku braku woli dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych, mogą Państwo zgłosić Powyższe nie wyklucza prowadzenia przez nas rejestru danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa.

Niezależnie od powyższego mogą Państwo również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowania. W przypadku gdy nie podejmiemy żądanych działań, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego.

Gdzie są przechowywane dane osobowe?

Państwa dane są przechowywane w bazie danych, na naszym serwerze lub na serwerze należącym do naszych dostawców, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.), jedynie pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czy gromadzimy Państwa numer IP oraz czy używamy plików Cookies?

Możemy zbierać Państwa adres IP i typ przeglądarki dla administracji systemu i/lub celów statystycznych, nie gromadząc przy tym żadnych innych informacji indywidualnych. W niektórych przypadkach możemy również wykorzystywać pliki Cookies.

  1. POLITYKA COOKIES

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe zachowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) podczas korzystania z Internetu, w tym przeglądania stron internetowych Laboratoires Expanscience. Dzięki plikom Cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest przyjemniejsze i łatwiejsze, a poza tym usprawniają one korzystanie z dostępnych funkcji; na przykład pozwalają one rozpoznać danego użytkownika przy następnym logowaniu i zaproponować mu treść dostosowaną do oczekiwań i zainteresowań. Pliki te służą także opracowywaniu statystyk ruchu i ustalaniu, w jaki sposób użytkownicy trafiają na nasze strony.

Flash: Pliki typu Flash Cookies to pliki zachowywane przez oprogramowanie Flash. To narzędzie jest często stosowane jako rozszerzenie przeglądarki internetowej do celów wyświetlania obiektów dynamicznych, takich jak animowane grafiki lub pliki video. W związku z tym korzystanie z tej aplikacji może wiązać się z instalacją plików Flash Cookies. Zapraszamy do zapoznania się z polityką w zakresie plików Flash Cookies na stronie www.adobe.com.

W jakim celu korzystamy z plików Cookies?

W zależności od urządzenia użytkownika pliki Cookies są skonfigurowane w szczególności, tak aby:
– zidentyfikować użytkownika i uzyskać o nim dodatkowe informacje, tak aby umożliwić przeglądanie stron internetowych dostosowane do jego potrzeb;

– zapewnić bezpieczne przeglądanie i zwalczanie nadużyć;

– zaproponować użytkownikowi treść dostosowaną do jego zainteresowań;


– zasugerować oferty komercyjne uwzględniające preferencje użytkownika i zrealizowane przez niego ostatnie zakupy.

W jaki sposób skonfigurować pliki Cookies we własnej przeglądarce internetowej?

Ustawienia przeglądarki internetowej zwykle domyślnie pozwalają na akceptowanie plików Cookies, ale można łatwo dostosować je poprzez ich zmianę. Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu plików Cookies w swojej przeglądarce, może stracić możliwość korzystania z niektórych funkcji dostępnych na naszych stronach, np.: możliwość logowania do serwisu. 

Czy akceptujemy pliki Cookies od stron trzecich?

Pliki Cookies z zewnętrznych stron internetowych mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika i mają na celu personalizację i/lub dostosowanie treści (w tym reklamy), która może być udostępniana użytkownikowi podczas przeglądania stron. W zależności od stron możliwe jest przechowywanie różnych rodzajów plików Cookies stron trzecich, w tym treści pochodzących z sieci społecznościowych.

Na naszych stronach możemy publikować treść z sieci społecznościowych. W związku z tym, przeglądanie tych treści na naszych stronach może wiązać się z zachowaniem pliku Cookie z danej sieci społecznościowej na urządzeniu użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z polityką w zakresie plików Cookies danej sieci społecznościowej, np.: Facebook.

Czy umieszczamy pliki Cookies na stronach zewnętrznych?

Możemy umieszczać pliki Cookies na stronach internetowych naszych partnerów zawierających reklamy naszych marek i/lub produktów. Te pliki Cookies służą głównie przedstawieniu odpowiedniej treści użytkownikom, zgodnie z ich zainteresowaniami, a także ocenie przeglądania naszych treści (w tym reklam).

Jakie pliki Cookies są stosowane na stronie? Status:

Nazwa cookie

Cel

Natura

Opis

pracujący

Tożsamość

Identyfikacja

Funkcjonalny (Obowiązkowe)

Identyfikacja użytkownika po zalogowaniu

niepracujący

Google Analytics

Zachowanie na stronie

Analityka (Opcjonalnie)

Cookie_utma nadaje unikalnemu użytkownikowi identyfikator, która zapobiega duplikacji jego zapisu.

pracujący

Addthis.com

Łączący z sieciami społecznościowymi

Wtyczki społecznościowe (opcjonalne)

Ten Cookie jest ustawieniem firmy AddThis dostarczającej butony Social Media

pracujący

Doubleclick.net

Ocena wpływu reklamowego

Reklamy (opcjonalne)

Ten Cookie jest używany do zrozumienia jak zachowują się użytkownicy Internetu w stosunku do kampanii reklamowych. Pozwala on zrozumieć i ocenić kliknięcia w reklamy, aby ulepszyć nasze oferty.

pracujący

Cookie dla „koszyka zakupów”

Formatowanie porządkowe

Tworzenie koszyka zakupów (obowiązkowe)

Ten Cookie jest używany w celu zapamiętywania wyborów użytkownika podczas tworzenia koszyka zakupów aby umożliwić walidację podczas procesu zamówienia